Slide background
Slide background

nawa project

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 realizuje projekt finasowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

 

Tytuł Projektu: 

EMMAT     E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie 

Projekt  nr PPI/APM/2018/1/00027

okres realizacji projektu  01.12.2018 - 30.11.2020

Aktualności

W dniach 02-03.07.2021 w ramach rozwoju współpracy naukowo - badawczej z Kalasalingam Academy of Research and Education, India na konferencji
pt. „InternationalConference on "AdvancedAutomotive and Mechanical Systems " (INCAAMS '21) miała miejsce prezentacja on-line przygotowana wspólnie przez partnerów projektu. Tematyka wygłoszonego wykładu plenarnego dotyczyła zagadnień recyklingu materiałów kompozytowych.

Więcej…
© 2021 EMMAT