Slide background
Slide background

nawa project

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 realizuje projekt finasowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

 

Tytuł Projektu: 

EMMAT     E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie 

Projekt  nr PPI/APM/2018/1/00027

okres realizacji projektu  01.12.2018 - 30.11.2020

Aktualności

W dniach 13.11.2019 - 20.11.2019 odbyła się wizyta studyjna pracowników Politechniki Krakowskiej połączona z udziałem w konferencji International Multi-Conference on Engineering and Technology Innovation 2019 (http://imeti.org/IMETI2019/). Gospodarzem wizyty był Wei-Ting Lin z Wydziału Inżynierii Lądowej National Ilan University, Taiwan, w ramach wizyty: ustalono plan dalszego rozwoju współpracy, w tym tematy, które wspólnie będą prezentowane na konferencji kończącej projekt w Krakowie (https://www.matbud.edu.pl/), sfinalizowano prace nas aplikacją grantową pn. „Geopolymer for 3D printing for construction applications” składaną do drugiego etapu konkursu M-ERA.NET Call 2019 oraz zaprezentowano rezultaty wspólnych prac badawczych realizowanych w następujących tematach:

Więcej…
© 2019 EMMAT