Slide background
Slide background

nawa project

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 realizuje projekt finasowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu

AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE

 

Tytuł Projektu: 

EMMAT     E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie 

Projekt  nr PPI/APM/2018/1/00027

okres realizacji projektu  01.12.2018 - 30.11.2020

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja MATBUD’2020 -  wyzwanie organizacyjne w czasach pandemii

emmat 2020

W dniach 19-21 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna MATBUD’2020: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. Komitetowi Naukowemu Konferencji przewodniczyła dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, koordynator projektu EMMAT oraz Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, Sekretarz Naukowy ITB.  Konferencję objął honorowym patronatem Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. Andrzej Białkiewicz oraz Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN pod przewodnictwem Prof. Marii Kaszyńskiej oraz Komisja Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, której przewodniczy Profesor Joanna Dulińska.

Więcej…
© 2021 EMMAT