pk horizontalProjekt EMMAT w ramach Akademickich Partnerstw Międzynarodowych realizuje

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania  w pojekcie EMMAT realizowane sa przez 

WIL SYGNET RGBWydział Inżynierii Lądowej

Kierownik projektu, koordynator wydziałowy

Izabela Hager, dr hab. inż., Prof. PK
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WIMiF SYGNET RGBWydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

koordynator wydziałowy

Kinga Korniejenko, dr, mgr inż.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SYGNET WIEiK RGBWydział  Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

koordynator wydziałowy 

Iwona Gołdasz, mgr inż. 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SYGNET WA RGBWydział Architektury

koordynator wydziałowy

Kazimierz Butelski, dr hab. inż. arch., prof. PK
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

WISiE SYGNET RGBWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

koordynator wydziałowy

Jarosław Müller, dr inż.
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach projektu EMMAT

Działania podejmowane ramach projektu EMMAT obejmują następujące zagadnienia:

  • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
  • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
  • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
  • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów.

 

Celem Projektu EMMAT  E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich pomiędzy Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. 

Rezultaty projektu stanowić będą podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy Politechniki Krakowskiej z 22 jednostkami z Francji, Włoch, Niemiec, Rumunii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Malty, Islandii, Łotwy, Ukrainy, Portugalii, Kanady, Chile, Libanu, Urugwaju, Tajwanu i Indii.  

Idea zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich wymaga kompleksowego podejścia  i interdyscyplinarnego działania. W tym celu Politechnika Krakowska w projekcie EMMAT planuje podjęcie wspólnych działań badawczych z zakresu innowacji z zakresu zrównoważonych technologii, w których udział wezmą jednostki badawcze z: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynerii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziału Architektury oraz partnerów z renomowanych  zagranicznych jednostek badawczych, z którymi Politechnika Krakowska aktywnie współpracuje naukowo.

Celem projektu jest wsparcie współpracy w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich, które umożliwią rozwój potencjału Politechniki Krakowskiej oraz uczestniczących w projekcie uczelni partnerskich. Projekt wpisuje się w długofalową strategię uczelni w zakresie tworzenia silnych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych, realizujących projekty naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wspólne działania badawcze realizowane w ramach projektu EMMAT będą zmierzały do opracowania publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym naciskiem na publikacje z listy JCR oraz publikacje open-access zwiększając potencjał naukowy Politechniki jak również zwiększając widoczność badań naukowych realizowanych w PK. Współpraca w projekcie dotyczyć będzie również organizacji seminariów i wspólnej konferencji EMMAT’2020 stanowiącej arenę wymiany idei, koncepcji i innowacji pomiędzy uczestniczącymi w projekcie naukowcami, przedstawicielami przemysłu oraz studentami zainteresowanymi tematyką projektu. 

W projekcie zostały zaplanowane mobilności do krajów partnerskich o charakterze wizyt studialnych, krótkich pobytów badawczych i wyjazdów konferencyjnych – do 22 jednostek badawczych z 18 krajów. Pozwoli to na  zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców zatrudnionych w Politechnice Krakowskiej poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych wraz z naukowcami z renomowanych zagranicznych ośrodków badawczych z całego świata. Dzięki wymianie akademickiej młodzi pracownicy nauki, na których koncentrują się działania projektu, będą mieli okazję współpracować z zespołami uczelni zagranicznych co umożliwi im poszerzenie kompetencji badawczych dając im również możliwość zapoznania się potencjałami badawczymi wiodących jednostek badawczych, umożliwiając nawiązanie z długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Wspólne prace badawczo rozwojowe realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi stanowią istotny element projektu EMMAT, a podejmowane działania badawcze, publikacyjne i promocyjne mają zmierzać również do podejmowania działań zmierzających do opracowania i składania wspólnych wniosków grantowych, które będzie kontynuacją badań prowadzonych w ramach projektu.

© 2024 EMMAT